Zapisz się

Żeby nie zbłądzili, żeby ich szatan nie rozproszył

* * *

Rekolekcje dla liderów i animatorów wspólnot modlitewnych działających w Kościele katolickim

Bóg wybrał nas na dziedziców Jego Królestwa

Konieczność zorganizowania tych pionierskich rekolekcji wynika z sytuacji duchowej współczesnego człowieka, głośno wołającego o pomoc w coraz bardziej nasilającej się walce duchowej. Pojawiają się nowe, zakamuflowane, wyrafinowane formy zagrożeń, często trudne do rozpoznania, np. okultyzm dziecięcy, ideologia gender czy nowe formy uzdrowicielstwa. Szatan dociera też do różnorodnych wspólnot modlitewnych, działających w Kościele katolickim, prowadząc do osłabienia i zamierania ich działalności. Jego podstępne ataki są skierowane głównie na liderów i animatorów wspólnot według zasady:

Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada (Mt 26, 3b).

Czasem zdarza się lekceważenie działania złych duchów czy pojawia się rutyna. Zapominanie o konieczności osobistej formacji religijnej i moralnej skutkuje brakiem uzdrowienia ze zranień, lękami, obawami, zwątpieniami, zawirowaniami we własnym życiu i niskim poczuciem wartości, niewłaściwą hierarchią celów. W wyniku nieuporządkowania życia duchowego może pojawić się nadmierny aktywizm, prowadzący do przemęczenia i wypalenia duchowego, do wpadania w skrajności.

Zdarza się zachwyt wspaniałymi przeżyciami religijnymi, ale pozbawiony właściwego rozeznania powoduje działania niekoniecznie zgodne z wola Bożą, co z kolei prowadzi do przemęczenia i frustracji. Pojawiają się rozeznania fałszywe, inspirowane przez złego ducha, który wykorzystuje wszelkie braki w formacji religijnej i osobistej świętości. Bywa, że pochopnie używa się Pisma Świętego do rozeznań, dołączając doń własne emocje i oczekiwania.

A zatem możemy mówić o potrzebie lepszego przygotowania liderów i animatorów, pozwalającego uniknąć wspomnianych niebezpieczeństw. W historii Kościoła byliśmy świadkami rozpadu niejednej wspólnoty w wyniku tego typu zaniedbań.

Podczas rekolekcji proponujemy analizę przyczyn wspomnianych zawirowań; chcemy wskazać sposoby naprawienia oraz uniknięcia tych problemów.

Co chcemy uczynić?

  1. Modlić się wstawienniczo nad każdym liderem, rozeznać jego potrzeby duchowe.
  2. Podać praktyczne wskazania do walki duchowej.
  3. Omówić rolę kapłana we wspólnocie i potrzebę współpracy z nim i z lokalnym Kościołem.
  4. Wypraszać charyzmaty potrzebne wspólnotom, np. rozeznawania duchów, wiary, ufności, mądrości, współpracy ze wspólnotą i Kościołem, nauczania, miłości do kapłanów, pokory, tłumaczenia języków, wprowadzania pokoju i rządzenia.
  5. Wskazać sylwetki liderów biblijnych.
  6. Pogłębić katolickie rozumienie modlitwy uwielbienia.
  7. Dać okazję do nawiązania kontaktów z innymi liderami i wspólnotami.

Koszt Rekolekcji

Zapisy trwają do 10 sierpnia, są jeszcze wolne miejsca

Całkowity koszt rekolekcji z wyżywieniem:

Pokój jednoosobowy 400zł

Pokój dwuosobowy 380zł

Inne konfiguracje 3/4/5/6 osobowe 350zł
Bez noclegu z wyżywieniem: 200 zl

Zaliczka 100zł

Zaliczkę wpłacamy na konto stowarzyszenia, resztę na miejscu

Termin wpłaty zaliczki: 10 sierpnia

Idea Bank: 87 1950 0001 2006 0021 9332 0002

Tytuł: imię nazwisko, sierpień Warszawa"

Rekolekcje są przeznaczone dla liderów i animatorów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu parafii i wspólnot i chcą się rozwijać duchowo. Mile widziane będą osoby duchowne, sprawujące pieczę nad wspólnotami. Zapraszamy.

Pokornie prosimy o post i modlitwę o jak najlepsze owoce.

KKK 827 „A podczas gdy Chrystus, «święty, niewinny, niepokalany», nie znał grzechu, lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za grzechy ludu, Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie".


Organizator:
Razem z Bogiem